Liikuntakoulutusta Suomessa

Suomessa panostetaan paljon liikuntakoulutukseen. Liikuntaan liittyvä koulutus on osa monen yliopiston tutkinto-ohjelmaa. Yliopistoissa voi opiskella esimerkiksi liikuntapedagogiikkaa tai liikuntalääketiedettä. Monen ammattikorkeakoulun opetukseen sisältyy myös liikuntakoulutus. Näistä tunnetuin lienee liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma. Liikuntaneuvojaksi tai valmentajaksi voi opiskella toisen asteen koulutuksessa. Myös kansanopistot tarjoavat liikuntakoulutusta. Liikuntakoulutuksen opiskelu on erinomainen vaihtoehto heille, jotka haluavat työskennellä tulevaisuudessa hyvinvointialalla liikunnan parissa. Lyhyemmät kurssit ovat hyvä vaihtoehto tilanteessa, jossa ei ole mahdollista lähteä suorittamaan tutkintoa esimerkiksi ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Esimerkiksi liikunnan ohjauksen peruskurssi Virpiniemen liikuntaopistossa kestää vain neljä kuukautta. Virpiniemen liikuntaopiston tarjoama liikuntakoulutus sisältää niin tutkinto-ohjelmia kuin esimerkiksi personal trainer -koulutusta. Suomessa on siis tarjolla paljon erilaista liikuntakoulutusta ja siihen panostetaan. Itselle sopiva koulutus löytyy pohtimalla omia mielenkiinnon kohteitaan ja urasuunnitelmiaan. Toki paljon vaikuttaa myös se, haluaako koulutuksen saada nopeasti vai voiko siihen uhrata useita vuosia aikaa.

Liikuntakoulutuksen vaihtoehdot Suomessa

Liikuntakoulutus on hyvällä mallilla Suomessa. Koulutusta löytyy niin korkeakouluista kuin toiselta asteelta ja erilaisista opistoista ympäri maan. Yliopistoissa voi opiskella esimerkiksi liikuntalääketiedettä, liikuntapedagogiikkaa, liikunnan yhteiskuntatiedettä jo vaikkapa liikunnanopettajaksi. Yliopistoissa suoritettu liikunta-alan tutkinto tarjoaa monia erilaisia uravaihtoehtoja liikunnan parista. Liikunnanopettajaksi tahtova voi suunnata esimerkiksi Jyväskylän yliopistoon, jossa liikuntakasvatuksella on jo pitkät perinteet. Jyväskylän yliopistossa alaa voi opiskella myös kokonaan englannin kielellä. Ammattikorkeakouluissa liikuntakoulutus sisältyy hyvin pitkälti liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaan. Alan koulutusta tarjoavat mm. Kajaanin ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ja Lapin ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakoulut kouluttavat liikunta-asiantuntijoita ja muita liikunta-alan osaajia. Ammattikorkeakoulussa liikunnan ja vapaa-ajan koulutuksen saaneet voivat työskennellä esimerkiksi liikunta-, ohjaus-, ja hyvinvointi alan tehtävissä. Hyvinvointiala on tällä hetkellä suuressa kasvussa. Ihmiset ovat alkaneet yhä enemmän kiinnittää huomiota omaan hyvinvointiinsa ja panostavat vaihtelevaan sekä monipuoliseen urheiluun. Myös fitness ja kehonrakennus on alkanut kiinnostaa yhä useampaa suomalaista. Liikuntakoulutus antaa mahdollisuuden työskennellä alan tehtävissä monipuolisesti. Opistoissa voi käydä monia lyhyempiä liikunta-alan koulutuksia. Yksi suosituimmista opistoissa käytävistä koulutuksista on tällä hetkellä kiistatta personal trainerin koulutus. Koulutus on lyhyt ja se antaa mahdollisuuden työskennellä vaikkapa itsenäisenä ammatinharjoittajaa, joka tarjoaa personal trainer -palveluita. Personal trainerin koulutus sopii parhaiten sellaisille, jotka itsekin treenaavat kuntosalilla ja ovat kiinnostuneita paitsi treenaamisesta myös terveellisestä ruokavaliosta. Moni yhdistääkin liikunnan koulutukseen myös ravitsemusalan koulutuksen, kuten ravitsemusterapeutin tutkinnon tai lyhyemmän ravintoneuvojan koulutuksen, jolloin oma osaaminen ja ammattitaito ovat laajemmat. Myös asiakkaat arvostavat jos samalta henkilöltä saa neuvoja niin treeniin kuin ruokavalioonkin. Moni liikunta-alan asiantuntija tekee myös ruokavalioita asiakkaille.

Millaisissa tehtävissä voi työskennellä koulutuksen jälkeen?

Moni liikuntakoulutuksen saanut työskentelee itsenäisenä ammatinharjoittajina tarjoten liikunta- ja hyvinvointialan palveluja asiakkailleen. Liikuntakoulutus tarjoaa myös erinomaisia mahdollisuuksia sellaisille, jotka haluavat toimia esimerkiksi sivutoimisina liikunta-alan kouluttajina vaikkapa iltaisin tai viikonloppuisin. Yliopistoista valmistuvat liikunnanopettajat työskentelevät monipuolisesti mm. peruskouluissa opettajina. Myös ammattiurheilijat hankkivat usein itselleen urheilualan koulutuksen, joka tarjoaa turvaa varsinaisen urheilu-uran päätyttyä ja antaa mahdollisuuden toimia esimerkiksi urheiluvalmentajan tehtävissä ja näin siirtää omaa osaamistaan nuoremmille ammattiurheilijoille ja tulevaisuuden lupauksille. Urheiluvalmentajat puolestaan toimivat usein erilaisissa seuroissa ja lajivalmentajina. Urheiluvalmentajat ohjaavat ja suunnittelevat mm. harjoituksia ja kilpailuja. Urheiluala on erittäin monipuolinen tarjoten mahdollisuuksia niin yksityisille ammatinharjoittajille kuin esimerkiksi opetustehtävistä kiinnostuneille. Moni hakee liikunta-alalta koulutusta myös omaksi ilokseen ja kehittyäkseen omassa treenissä. Olipa oma mielenkiinto mikä tahansa, löytyy Suomesta paljon erilaisia mahdollisuuksia kouluttautua liikunta-alalle niin monivuotisista tutkintoon johtavista koulutuksista aina lyhyempiin erilaisissa opistoissa tarjottaviin koulutuksiin.